Artykuły

Zmiany w prawie budowlanym – ułatwienia

Sejm uchwalił właśnie nowelizację Prawa budowlanego. Nowelizacja między innymi znosi pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych, jeśli ich budowa bądź przebudowa nie jest uciążliwa dla sąsiadów. Nowe przepisy przyspieszają również wydawanie zgody na użytkowanie. 
 
Nowelizacja znosi wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to będzie dotyczyło budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. Będzie trzeba wtedy jedynie zgłosić budowę z projektem budowlanym i dołączyć dokumenty wymagane w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Starosta będzie mógł w ciągu 30 dni zgłosić swój sprzeciw. 
 
Nowela skróciła także czas oczekiwania na brak sprzeciwu administracji z 21 do 14 dni – związane jest to z obiektami oddawanymi do użytkowania na podstawie zgłoszenia. 
 
Ponadto, do projektu budowlanego nie trzeba będzie załączać oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła, gazu, a także o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i innych. 
 
Poza tym nie trzeba będzie zgłaszać zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. 
 
Jeżeli we wniosku o pozwolenie na budowę pojawią się braki formalne, organ administracji będzie zmuszony wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.