Poradnik

Współczynnik przenikania ciepła

Jedną z najbardziej pożądanych cech okien jest odpowiednia oszczędność energetyczna okien. Wielu klientom właśnie na tej właściwości zależy najbardziej. Jeżeli okno jest szczelne, to zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu. Jeśli ciepło jest zatrzymywane w budynku, to mieszkańcy oszczędzają na energii, a w domu jest odpowiednia temperatura.
Bardzo ważnym pojęciem dotyczącym oszczędności energetycznej ciepła, jest współczynnik przenikania ciepła. Współczynnik ten jest wielkością określającą ilość ciepła, która tracona jest przez metr kwadratowy okna w ustalonych warunkach, w sytuacji, kiedy różnica pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym środowiskiem jest równa 1°C.
Im współczynnik przenikania ciepła, który zostanie uzyskany w wyniku przeprowadzenia badań dla danego rodzaju okien, jest niższy, tym lepiej będzie ono zapobiegało niepotrzebnym utratom ciepła.

Wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła U dla okien i drzwi zewnętrznych do budynków ogrzewanych, zgodnie z wytycznymi WT2021 wynoszą:
okna zewnętrzne U ≤ 0,9 W/m2*K
drzwi zewnętrzne U ≤ 1,3 W/m2*K.