Poradnik

Właściwości akustyczne – wprowadzenie

Niezwykle ważne przy zakupie okien są właściwości akustyczne. Wiele osób cieszy się, kiedy wraca do domu i może odpocząć w spokoju i ciszy.
 
By jednak było to możliwe, należy posiadać okna, które zagwarantują spokój. Właśnie wtedy przydają się właściwości akustyczne okna. By w mieszkaniu lub domu było cicho i spokojnie, kupując okna, należy zdecydować się na konkretne modele o określonej izolacyjności akustycznej. 
 
Właściwości akustyczne okna to określenie izolacyjności akustycznej okna. Cecha ta mówi, na ile dane okno jest w stanie odgrodzić mieszkańców od hałasu z zewnątrz. 
 
Mówiąc o właściwościach dźwiękowych okien, używa się wielkości takiej, jak wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej okna. Wielkość tą oznacza się symbolem Rw. Poza tym, wykorzystuje się widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr. Pierwszy z nich określa hałas, którego źródło jest na przykład w placach zabaw, szkołach bądź transporcie kolejowym lub lotniczym. Drugi wskaźnik opisuje hałas pochodzący z ruchu ulicznego. Po zapoznaniu się z podstawowymi wskaźnikami, można wysnuć wniosek, że im wyższy jest ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw, wyrażony w decybelach, tym okno lepiej izoluje mieszkańców od hałasu pochodzącego z zewnątrz.