Poradnik

Umowa co powinna zawierać

W sytuacji, kiedy odpowiednie okna zostaną już znalezione, po porozumieniu ze sprzedawcą należy spisać umowę. Umowa, w jak najbardziej szczegółowy sposób, powinna zawierać następujące informacje:
  • kto zamawia okna;
  • kto wykonuje okna, jest ich dostawcą lub zleceniobiorcą;
  • jaki jest przedmiot danej umowy;
  • w jaki sposób przedmiot umowy ma być wykonany;
  • gdzie i w jaki sposób przedmiot umowy ma zostać dostarczony;
  • w jaki sposób i kiedy ma odbyć się odbiór wykonanych części, a potem całości przedmiotu umowy;
  • jaki będzie koszt wykonania umowy;
  • jaką gwarancję posiada przedmiot umowy i jego konkretne części;
  • w jakim przypadku można odstąpić od realizacji umowy;
  • konsekwencje niewłaściwego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy.
 
Umowa musi być sporządzona na piśmie. Taka forma jest najlepszym źródłem informacji o tym, co zostało ustalone pomiędzy klientem a wykonawcą. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z jej treścią i jeśli coś nie będzie się zgadzać – można wprowadzić zmiany.