Artykuły

Udany sierpień u deweloperów

Od trzech lat nie zanotowano miesiąca, w którym deweloperzy rozpoczęliby budowę większej liczby mieszkań niż w sierpniu 2014 roku. Można też zaobserwować dynamiczny wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę. Natomiast Ci, którzy budują dom na własną rękę, pozostają w spoczynku. 
 
W sierpniu widać było ożywienie wśród deweloperów, którzy budują mieszkania w Polsce. Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego rozpoczęli oni budowę 6274 domów. To wartość najwyższa od kwietnia 2012 roku. 
 
Jeśli porównać te wyniki z okresem styczeń-sierpień 2013 roku, to liczba rozpoczętych budów jest wyższa o 38,9 procent, natomiast pozwoleń na budowę jest więcej o 45,9 procent.
 
Jeśli chodzi o mieszkania, które zostały oddane do użytkowania, to w samym sierpniu było ich 3574 i jest to o 1,68 procent mniej niż w sierpniu 2013 roku. 
Zupełnie inaczej wyglądają statystyki mieszkań, które są budowane przez indywidualne osoby. W ostatnich dwunastu miesiącach liczba budów była równa 74,5 tysiąca, co jest o 3,1 procent wyższą liczbą niż ta sprzed roku. 
 
Duże firmy deweloperskie zanotowały w pierwszym półroczu wzrost sprzedaży, natomiast wzrost liczby pozwoleń na budowę dowodzi, że firmy mają ambitne plany na niedaleką przyszłość.