Poradnik

Trzeci i czwarty odbiór

Podczas budowania domu bądź przeprowadzania remontu mieszkania, klient powinien sprawdzać, czy wszystko jest w porządku i odbywa się zgodnie z tym, co zostało zapisane w umowie pomiędzy nim a wykonawcą.

W umowie powinna być określona także liczba oraz terminy odbiorów.

Trzeci odbiór powinien mieć miejsce po zakończeniu prac, w czasie których zajęto się uszczelnianiem otworów dylatacyjnych pomiędzy oknem a murem. Przeprowadzając ten odbiór, trzeba sprawdzić, czy poprawnie zostały wykonane uszczelnienia termoizolacyjne. Ponadto, trzeba skontrolować progi okna, a także działanie skrzydeł okiennych. Poza tym, należy sprawdzić sposób przygotowania okien do umieszczenia warstw uszczelnienia wewnątrz i na zewnątrz, jednocześnie wyrażając zgodę na ich wykonanie bądź naniesienie poprawek na wcześniej przeprowadzone fazy montażu. W czasie trzeciego odbioru trzeba sprawdzić wykonanie warstw izolacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Czwarty odbiór to odbiór końcowy. Wtedy sprawdza się, czy roboty wykończeniowe zostały zrealizowane poprawnie. Warto przyjrzeć się sposobowi zamontowania parapetów z jednej i z drugiej strony. Kolejny raz trzeba sprawdzić funkcjonowanie skrzydeł okiennych oraz pionowe i poziome odchylenia od płaszczyzn montażu.

Tak zrealizowane odbiory są wyłącznie propozycją. Odbiory ustalane są indywidualnie przez klienta, który zwraca uwagę na swoje potrzeby i warunki wykonywania robót.