Poradnik

Szerokość i głębokość profili okiennych

Szerokość i głębokość to jedne z najważniejszych cech kształtowników, które wykorzystuje się przy produkcji okien. Już na początku należy podkreślić, że nie ma tu mowy o wysokości. Zamiast niej określana jest głębokość. I to właśnie ona wpływa na wiele istotnych cech okien. 
 
Szerokość i głębokość opisuje się przy pomocy normy PN-EN 12608:2004. To właśnie w niej zostały zawarte najważniejsze informacje o oknach wykonanych z PCW.
 
Na szerokość profili okiennych należy zwrócić uwagę w przypadku, kiedy powierzchnia szyb w oknie ma być jak największa. Istotne jest to, że im mniejsza będzie szerokość profili okiennych, tym większe będą szyby. Dzięki temu w pomieszczeniach będzie więcej światła, a i widok za oknem będzie lepiej wyeksponowany. Nie należy jednak zbyt dużo zmniejszać szerokości, jednocześnie zwiększając głębokość. Efektem tego może być stopniowe zmniejszanie sztywności okien. 
 
Szerokość profili okiennych nie jest tak istotna jak ich głębokość. Głębokość wpływa na izolacyjność cieplna okna, izolacyjność akustyczna okna, sztywność konstrukcji okna. 
 
Z głębokością wiąże się także liczba komór profilu okiennego:
  • profile o trzech komorach mają głębokość od 58 mm do 63 mm
  • profile z pięcioma komorami mają głębokość od 70 mm do 80 mm
  • profile z sześcioma i większą ilością komór mają głębokość od 80 mm do 90 mm.