Artykuły

Rząd wprowadza zmiany w Mieszkaniu dla Młodych

Rząd we wtorek przyjął projekt noweli „Mieszkanie dla Młodych”. Przewiduje on między innymi pakiet rozwiązań prorodzinnych, które mają ułatwiać kupno mieszkania osobom lub rodzinom z trójką dzieci.

Nowelizacja dotyczy ustawy „o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi”. To w oparciu o nią realizowany jest rządowy program „Mieszkanie dla Młodych”.

Od początku działania programu udzielono 16242 kredytów, które były objęte dofinansowaniem wkładu własnego na 372,4 miliony złotych. Teraz postanowiono wprowadzić zmiany, by mieszkania były dostępne dla rodzin wielodzietnych.

Główne zmiany to przede wszystkim zwiększenie udziału osób, które będą chciały skorzystać z pośrednictwa spółdzielni mieszkaniowych w nabyciu mieszkania. Dodatkowo, rodziny z co najmniej trójką dzieci, będą mogły starać się o mieszkania do 65 metrów kwadratowych powierzchni mieszkaniowej. Wysokość dopłat zwiększono do 30 procent wartości odtworzeniowej mieszkania.

Z programu będą mogły też skorzystać osoby, które już mają mieszkanie, ale chciałyby kupić większy lokal. Dorosłych nie będzie wtedy obowiązywał limit wieku.