Artykuły

Rozszyfrowujemy oznaczenia okien

Planujesz zakup okna? Przeraża Cię wyprawa do sklepu i analiza masy niezrozumiałych oznaczeń na etykietach? Niniejszy artykuł rozjaśni Ci czym są i jaką informację na temat właściwości okien przekazują.

 

Uw

Uw to współczynnik przenikania ciepła. Informuje Cię o tym ile ciepła ucieka przez okno, zatem im niższa wartość tym lepiej. Na Uw składają się Ug (współczynnik przenikania ciepła szyby) oraz Uf (współczynnik przenikania ciepła ramy).

 

Klasa profilu

Określa się ją literami od A do C, gdzie A to wartość najbardziej pożądana informująca o tym, że profil charakteryzuje się wysoką wytrzymałością.

 

Klasa właściwości antywłamaniowych

Obejmuje ona klasę wytrzymałości antywłamaniowych szyb (wartości od P1 do P10) oraz klasę wytrzymałości antywłamaniowych okuć (wartość od W1 do WK3). W pierwszym przypadku im wyższa klasa, tym lepsza ochrona – najwyższe klasy są stosowane najczęściej w bankach, w domach mieszkalnych wachlarz klas wytrzymałości obejmuje wartości od P1 do P4. W przypadku okuć, najczęściej spotykaną klasą jest WK1. 

 

Rw

Rw oznacza izolacyjność akustyczną i informuje Cię o tym w jakim stopniu szyby „pochłaniają” hałasy z zewnątrz. Na współczynnik ten składa się dźwiękochłonność szyby oraz dźwiękochłonność ramy. Im wyższa wartość, tym bardziej cichy budynek.

 

lx; ly

Te enigmatyczne litery oznaczają moment bezwładności – ważną cechę opisującą wytrzymałość materiału. Im wyższa wartość tego współczynnika, tym większa sztywność profilu, a co za tym idzie również jego wytrzymałość na wygięcia itp.