Poradnik

Przepuszczalność powietrza w praktyce

Ważną cechą przy zakupie okien jest przepuszczalność powietrza. Każde okno, po przeprowadzonych badaniach, ma przypisany do siebie współczynnik infiltracji powietrza. Współczynnik ten określa ilość powietrza, która przedostanie się podczas jednej godziny przez metr szczeliny okna bądź drzwi balkonowych, przy różnicy ciśnień równej 1daPa/m3.
 
Od 2009 roku współczynnik infiltracji powietrza nie powinien być większy niż 0,3 m3/(m*h*daPa2/3). Okna muszą być więc całkowicie szczelne. Wcześniej mogły zdarzyć się nieszczelności, przez które do środka dostawało się powietrze zewnętrzne, które wymuszało pracę wentylacji grawitacyjnej. 
 
Jeżeli w oknach nie zostanie zamontowany właściwy nawiew, to najczęściej w okresie jesienno-zimowym wilgoć, która znajduje się w podgrzanym powietrzu, nie będzie usuwana przez kratki wywiewne, a para wodna występująca w ciepłym powietrzu będzie skraplała się w najzimniejszych częściej okien, ścian i przegród budowlanych. 
 
Poszukując szczelnych okien, warto pamiętać o zagwarantowaniu systemowi wentylacyjnemu doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz. To postępowanie zgodne z zasadą właściwej wentylacji, czyli wielkość strumienia powietrza zewnętrznego, które doprowadzane jest do pomieszczeń, powinna wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego. 
 
Należy pamiętać o tym, że montując szczelne okna, likwiduje się niekontrolowaną infiltrację powietrza. By infiltrację kontrolować i by działania wentylacji grawitacyjnej były prawidłowe, należy wyposażyć okna w nawiewniki.