Poradnik

Pierwszy i drugi odbiór

Osoba, która przeprowadza remont swojego domu lub mieszkania, powinna przeprowadzić kilka odbiorów prac na różnych etapach realizacji. Co więcej, powinny potwierdzić je na piśmie. Informacje, co i kiedy zostanie odebrane, powinny zostać umieszczone w umowie, która zostanie zawarta między wykonawcą a klientem. Najczęściej odbiorów jest od trzech do czterech.

 

Pierwszy odbiór to odbiór ilościowy. Powinien mieć miejsce tuż po dostawie okien i innych materiałów na plac budowy bądź remontu. Należy wtedy sprawdzić liczbę przywiezionych okien i elementów dodatkowych, które zostały określone w umowie. Obowiązkowo trzeba zwrócić uwagę na to, czy okna mają oznaczenia B, czyli znak budowlany bądź oznakowanie CE. Jeśli te oznaczenia się nie pojawią, takie okna nie mogą zostać wykorzystane. Poza tym, należy sprawdzić opis wyrobu, który zawsze dołączany jest do znaku budowlanego B lub oznakowania CE. W opisie tym zapisane są wszystkie właściwości okna. Jeśli opis nie zostanie dołączony do okien, będzie oznaczało to niewłaściwe wykonanie zobowiązania przez wykonawcę.

 

Drugi odbiór powinien odbywać się już po osadzeniu okien w otworach ościeży. W czasie tego odbioru należy sprawdzić, czy okna zostały właściwie rozmieszczone oraz mechaniczne połączenia okien z murem. Skontrolować należy także, czy właściwie zostały zamocowane klocki podporowe oraz sprawdzić podparcia progów ościeżnic, a także pionowe i poziome odchylenia płaszczyzn montażu. Poza tym, należy sprawdzić funkcje i kierunki otwierania skrzydeł.