Artykuły

Ożywienie w budownictwie pod koniec 2015 roku?

Poprawa sytuacji w polskim budownictwie powinna mieć miejsce za rok. Będzie zależała od przepływu funduszy unijnych. W tej chwili kończą się pieniądze z unijnego budżetu, które były przeznaczone na inwestycje strukturalne do roku 2013. Pieniądze na lata od 2014 do 2020.

Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa informuje, że projekty nie są jeszcze gotowe, a pakiety projektowe nie zostały uruchomione. Dlatego też przewiduje, że w budownictwie będzie to widoczne dopiero w trzecim i czwartym kwartale 2015 roku.

Unijny budżet ma być przeznaczony na politykę spójności, czyli między innymi finansowanie inwestycji w Polsce.

W budownictwie strukturalnym wzrost jest niewielki, w branży mówi się o zastoju. Lepiej jest w budownictwie mieszkaniowym, którego wzrost utrzymuje się na stabilniejszym poziomie.