Artykuły

Nowy kodeks budowlany w budowie

Budowa domu, wybór działki, materiałów budowlanych, okien drzwi pod lupą prawa! Jak donoszą najnowsze wieści, Kodeks budowlany trafił do konsultacji społecznych i międzyresortowych, na łamach strony internetowej MIR zaś został opublikowany projekt opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. Kodeks we wstępnej formie obejmuje dziesięć sekcji i reguluje przepisy od ogólnych po karne. Regulują one m.in. kwestie związane z procesem budowlanym, technikami naprawczymi, wyrobami budowlanymi, pozwoleniami czy odpowiedzialnością zawodową. Z ważnych elementów projektu: zostało wprowadzone pojęcie zgody budowlanej, która obejmuje pozwolenie na budowę oraz „milczącą zgodę” organu nadzoru budowlanego powstałą po zgłoszeniu i niewniesieniu sprzeciwu przez organ po zakończeniu budowy. Istnieje również możliwość przeniesienia zgody budowlanej na nowego inwestora niezależnie od jej formy. Kodeks budowlany ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. Ciekawe jak na te zmiany zareaguje rynek w Olsztynie?