Artykuły

Kto płaci za wymianę okna?

Olsztyn jest miastem z bogatym rynkiem materiałów budowlanych, w tym okien. Jeśli i Ty dokonałeś ostatnio takiego zakupu, warto, byś przeczytał to, o czym poniżej – poruszamy dziś temat zwrotów kosztów poniesionych na rzecz wymiany okien. Jak wygląda ta kwestia w świetle prawa podatkowego? Uchwalony przez radę nadzorczą regulamin oznajmia, iż spółdzielnia mieszkaniowa dofinansowuje wymianę okien tym lokatorom, którzy mają spółdzielcze lokatorskie oraz własnościowe prawo do lokalu oraz tym osobom, które posiadają prawo odrębnej własności lokalu. Zgodnie z prawem, obowiązek ponoszenia kosztów za eksploatację i utrzymanie mieszkania ciąży na tych, którzy posiadają odrębną własność lokalu, zaś tych, którzy posiadają spółdzielcze lub własnościowe prawo do lokalu obowiązuje jedynie partycypacja w kosztach. W związku z powyższym u osób, które mają odrębną własność lokalu i otrzymują zwrot poniesionych kosztów (które i tak powinny ponosić) powstaje przychód, który musi być rozliczany jako przychód z innych źródeł zgodnie z art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.