Poradnik

Klasy profili okiennych

Każdy model okna charakteryzuje się różną szerokością i różną głębokością. Okna mają też różne rozmiary. Natomiast profile okienne wyróżniają się grubością widocznych i niewidocznych ścianek profilu. 
 
Norma PN-EN 12608:2004 przyporządkowuje okna do trzech klas. 
 
Klasa A obejmuje profile, które charakteryzują się ściankami widocznymi posiadającymi grubość minimalną większą lub równą 2,8 mm. Ich niewidoczne ścianki są większe lub równe 2,5 mm. Okna należące do tej klasy są najcięższe. 
Klasa B obejmuje te profile okienne, które mają wbudowane ścianki widoczne o grubości większej bądź równej 2,5 mm. W przypadku tych profili okiennych niewidoczne ścianki mają grubość większą lub równą 2,0 mm. Ta klasa funkcjonuje również pod nazwą klasy średniej. 
Klasa C to zbiór profili okiennych, o grubości których decyduje producent. To do niego należy decyzja, jakiej grubości są ścianki widoczne i niewidoczne. Jest to szczególnie istotne w momencie, kiedy klientowi zależy na jak najtańszych oknach. 
 
Jeśli chodzi o zadania grubości profili okiennych, to zależy od niej przede wszystkim:
– sztywność kształtownika okiennego – okno nie może być zbyt cienkie;
– nośność zgrzewanych naroży kształtowników okiennych – dotyczy to sytuacji, w której narożniki okien pękają lub odkształcają się po pewnym okresie ich wykorzystywania.