Poradnik

Gwarancja komercjalna

Najczęściej, przy kupnie okien, podpisuje się gwarancję komercjalną, która nazywana jest także europejską.

Ten rodzaj gwarancji jest oświadczeniem gwaranta, które umieszczone jest w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie. Osoba bądź firma, która udziela gwarancji, staje się tym samym gwarantem. Może nim być producent, importer, a czasami nawet sprzedawca. W gwarancji komercjalnej umieszczone są informacje związane z obowiązkami gwaranta, a także określony jest zakres odpowiedzialności gwaranta i uprawnienia klienta.

Co istotne, gwarancja komercjalna nie wyklucza i nie ogranicza uprawnień klienta, które przysługują mu w przypadku niezgodności produktu z umową. Informacja ta powinna znaleźć się w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarancja powinna być spisana w języku polskim. Sposób jej spisania ma być zrozumiały tak, by nie powodował wątpliwości i nie wprowadzał w błąd.

Ważne jest to, że gwarancja komercjalna nie może wiązać się z dodatkową opłatą.

W gwarancji powinny znaleźć się takie dane, jak: nazwa i adres gwaranta, czas obowiązywania gwarancji, a także terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej.

Jeżeli gwarancja udzielana jest przez sprzedawcę, powinien on wydać dokument gwarancyjny, sprawdzić zgodność oznaczeń umieszczonych na produkcie z tymi, które są zapisane w dokumencie, a także stan zabezpieczeń i plomb, jeśli produkt został w nie wyposażony.