Artykuły

CO2 w natarciu

Ciężko sobie wyobrazić zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w budownictwie. Taką informację podał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, pełnomocnik ds. polityki klimatycznej, Marcin Korolec. Dodał, iż do 2020 roku poziom CO2, produkowany w przemyśle budowniczym, wzrośnie nawet o 14%. Jest to niepokojąca prognoza w związku z unijnymi porozumieniami dotyczącymi redukcji emisji o 40% do 2030 roku.

Istotnym problemem może się dodatkowo okazać pomiar emisji dwutlenku węgla w sektorze budowniczym – nie ma w nim bowiem sprecyzowanych kryteriów według których można by tego pomiaru dokonywać. Poprawa emisyjnych statystyk może jednak nastąpić, jeśli zastosuje się określone rozwiązania takie jak zwiększenie termomodernizacji budynków czy zastosowanie energetyki prosumenckiej, czyli domowych elektrociepłowni. Koniecznym jest szukanie nowych metod, które wpłynęłyby na poprawę jakości powietrza.