Artykuły

Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę domu

Eksperci uważają, że zastąpienie pozwolenia na budowę samym zgłoszeniem jest krokiem w dobrym kierunku. Ich zdaniem nowe regulacje nie wpłyną w dużym stopniu na sytuację firm budowlanych. Niektórzy jednak obawiają się, że może przyczynić się do powstawania budynków, które nie będą pasowały do otoczenia i obniżały wartość okolicznych nieruchomości. 
 
Zmiany wprowadzają zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź przebudowę domu jednorodzinnego. Będzie to dotyczyło budynków, których obszar nie wykracza poza granice działki. W takiej sytuacji konieczne będzie wyłącznie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym oraz dołączenie dokumentów, które wymagane są w trybie pozwolenia na budowę. Starosta będzie mógł w ciągu 30 dni zgłosić swój sprzeciw. 
 
Eksperci twierdzą, że nie należy się bać dużej samowoli budowlanej. Ich zdaniem nie będą też powstawać domy, które są brzydkie i nie pasują do otoczenia. Według specjalistów każde uproszczenie należy przyjąć jako dobrą informację.