Poradnik

Właściwości akustyczne w praktyce

Właściwości akustyczne okna pokazują, na ile dane okno jest w stanie oddzielić jego użytkowników od hałasu wytwarzanego przez środowisko zewnętrzne. Im wyższy jest średni ważony współczynnik izolacyjności akustycznej okna, wyrażany w decybelach, tym lepszą ochronę od hałasu zewnętrznego zapewni okno. 
 
Jakie pomieszczenie można uznać za ciche? Według wszystkich reguł w pomieszczeniu takim hałas nie może przekraczać 40 decybeli w dzień i 30 decybeli w nocy. Jednak przeciętny hałas wytwarzany na ulicy ma moc 75 decybeli. Różnica pomiędzy tym, jaki hałas być może, a jaki jest, wynosi około 40 decybeli. Taką właśnie wartość izolacyjności akustycznej powinno mieć okno, które ma zostać zamontowane u mieszkańców ceniących sobie spokój. 
 
Jeśli na konkretnym modelu okien przeprowadzono badania izolacyjności akustycznej, informacja o tym powinna pojawić się na karcie przyczepionej do okna. Dzięki temu klientowi, któremu zależy na ciszy, łatwiej będzie znaleźć odpowiednie dla niego okno.