Poradnik

Przepuszczalność powietrza – definicja

Przy wyborze okien należy zwrócić uwagę na istotną cechą, jaką jest przepuszczalność powietrza. Klient najczęściej szuka okien szczelnych. Zazwyczaj najważniejsze dla niego jest to, by przez okno nie wiało i nie padało. Jednak wiele osób nie jest świadomych tego, że przez okna musi trochę wiać. Mowa tu o właściwości, jaką jest przepuszczalność powietrza, nazywana również infiltracją powietrza. 
 
Przepuszczalność powietrza daje odpowiedź na pytanie, czy dany model okna jest szczelny i będzie w stanie ochronić jego użytkowników przed niekontrolowanym przenikaniem powietrza do środka pomieszczenia. 
 
Podczas przeprowadzanych badań kontroluje się ilość powietrza, która przenika przez dane okno przy określonym ciśnieniu próbnym oraz wskazuje się współczynnik infiltracji powietrza, który charakterystyczny jest dla danego okna. Biorąc pod uwagę przepuszczalność powietrza, okna można podzielić na cztery klasy. Okno podporządkowane do klasy pierwszej przepuszcza powietrze, co może skutkować uczuciem chłodu w pomieszczeniach. Natomiast okno w klasie czwartej jest całkowicie szczelne, jednak wymaga wykorzystania urządzeń nawiewnych.