Poradnik

Materiał okienny – PCW

Okna produkuje się także z tworzyw sztucznych, czyli polichlorku winylu oznaczanego skrótem PCW. Jest to najtańszy materiał. Otrzymywany jest z ropy naftowej i soli kamiennej. Podczas procesu wytwarzania zużywa się mało energii, dzięki czemu jego cena jest niska. 
 
Okno wyprodukowane z tworzywa sztucznego składa się z różnych materiałów. W grupie tej znajdują się przede wszystkim kształtowniki, wzmocnienia, okucia, uszczelki, podkładki, śrubki, okleiny i szyby. Jest to zbiór części, w którym każdy z elementów jest zależny od innych i nawet drobna usterka jednego z nich może spowodować awarię całego zbioru. 
 
Klient, decydując się na okna z PCW, zwraca uwagę na to, że są one wyprodukowane z kształtowników, które pochodzą z różnych systemów w około 120 odmianach ramowych. Klient, który nie zna się na właściwościach okien, często wyciąga niewłaściwe wnioski. Należy zatem zastanowić się, czym są odmiany ramowe systemu profili. 
 
System profili jest zbiorem kształtowników, które wyróżniają się podobnymi cechami fizyko-chemicznymi oraz technicznymi. System jest używany do produkcji konstrukcji okiennych. Ramowa odmiana tego systemu profili okiennych to podzbiór kształtowników okiennych. Kształtowniki te charakteryzują się specyficznymi cechami dotyczącymi ich budowy i wymiarów. 
 
Decydując się na zakup okien z PCW najlepiej skorzystać z porad fachowców, by dokonać jak najlepszego wyboru okien dla siebie.